coastal

餐厅案列渲染技能提升课程

¥108.00 / ¥198.00 / VIP ¥9.90

立即购买

实际案例


 •     1 前期准备工作和渲染器设置(00:13:42) 立即购买
 •     2.1 场景灯光构建1(00:27:17) 立即购买
 •     2.2 场景灯光构建2(00:17:46) 立即购买
 •     3.1 材质制作01(00:26:14) 立即购买
 •     3.2 材质制作02(00:24:05) 立即购买
 •     3.3 材质制作03(00:17:15) 立即购买
 •     4 大图参数设置(00:11:36) 立即购买
 •     5 后期调色处理(00:39:46) 立即购买
 • 0条评价 提交评价

  我的提问 提交问答

  下载地址

  请购买后查看

  售后QQ群

  请购买后查看